Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
Lập báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Thống kê
Lịch công tác
Hôm nay: Thứ hai, ngày 18 / 12 / 2017
Thông báo

Công khai tài chính

Công khai tài chính ngày : 15/12/2017
Tổng số trẻ báo ăn toàn trường: 222xuất x 12.000đ = 2.664.000 đ
Điểm trung tâm :176 xuất x 12.000đ = 2.112.000 đ
Điểm lẻ: 46 xuất x 12.000đ = 552.000 đ


Video clip
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
Tài nguyên