Xuất bản thông tin

Chương trình công tác tháng 12/2016

Chương trình công tác tháng 12/2016


 

PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG A

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                        Bình Dương, ngày 01  tháng 12 năm 2016

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2016

                                                 

* Trọng tâm công tác tháng 12/2016:          

  - Tiếp tục huy động trẻ các độ tuổi ra lớp.

  - Thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ các độ tuổi.

  - Kiểm tra sức khỏe cân đo trẻ lần 2.

  - Tiếp tục thu thập minh chứng KĐCL giáo dục.

  - Tổ chức các hoạt động lập thành tích chào mừng ngày thành lập QĐND 22/12.

  - Tổ chức thi trưng bày đồ dùng đồ chơi tự tạo                                                      

* Lịch cụ thể:

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

01-31/12

 

 

* Công tác phát triển:

- Duy trì sĩ số trẻ các lớp trong toàn trường.

- Tiếp tục huy động trẻ các độ tuổi ra lớp

 GVCN các lớp

04-16/12

 

 

 

* Nuôi dưỡng:

- Đảm bảo tổt công tác vệ sinh ATTP

* Giáo dục

-Tăng cường thăm lớp dự giờ

-Xây dựng kế hoạch dự giờ thao giảng chào mừng 22/12.

-Tổ chức cho trẻ một số hoạt động để trẻ hiểu hơn về ý nghĩa của ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam

-Thi trưng bày đồ dùng đồ chơi tự tạo vào tuần 3 tháng 12.

-Chuyên môn chuẩn bị các điều kiện để giáo viên tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp cơ sở đạt kết quả tốt như ( kiểm tra thi lý thuyết chuẩn bị giáo án, đồ dùng dạy học

*. Cơ sở vật chất

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả đồ dùng, đồ chơi thiết bị dạy và học.

Hiệu phó quản lý CSVC có kế hoạch triển khai bảo vệ tốt cơ sở vật chất,  chăm sóc cây xanh, cây cảnh của nhà trường,

- Quan tâm trú trọng công tác phòng chống cháy nổ trong nhà trường.

- Đ/c Thu

- Đ/c Tươi

 

 

 

 

 

Đ/c Phương

 

 

 

 

01-31/12

* Thủ quỹ - kế toán

- Tiến hành kết hợp với hội cha mẹ học sinh quyết toán tiền XHH. Chi trả công ty xây dựng Trung Thành.

- Cân đối nguồn thu – chi. Thông tin báo cáo, quyết toán kịp thời. Xây dựng kế hoạch dự toán kinh phí năm 2017 chuẩn sát.

Thủ quỹ - Kế toán

15-31/12

*. Công tác y tế.

- Tăng cường kiểm tra vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp học, môi trường.

- Tổ chức cân vào biểu đồ tăng trưởng cho trẻ đợt 2 vào ngày16/12/2016.

Y tế

05-25/12

*. Công tác kiểm tra nội bộ

Kiểm tra nội bộ công tác tài chính, kiểm tra hoạt động sư phạm của nhà giáo.

*. Công tác tự đánh giá trường học.

- Thực hiện triển khai ngay sau khi đoàn kiểm tra đánh giá rút kinh nghiệm.

- Đ/c Phương thường xuyên đôn đốc kiểm tra các nhóm tiếp tục thu thập đủ minh chứng, chỉnh sửa theo quy định.

Phó Hiệu trưởng


Nơi nhận:

  • PGD&ĐT Đông Triều;
  • Trường MN Bình Dương A;
  •  Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

  

 

 

 Phạm Thị Quyên