Xuất bản thông tin

Chương trình công tác tháng 2/2017

Chương trình công tác tháng 2/2017


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNGTRIỀU

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG A 

        

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bình Dương, ngày 6 tháng 2 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 2/2017

 

* Trọng tâm công tác tháng 2 /2017

- Phát động phong trào thi đua dạy tốt học tốt lập thành tích mừng Đảng mừng xuân Đinh Dậu.

- Duy trì tốt sĩ số học sinh nề nếp tổ chức các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng chăm sóc và giảng dạy.

- Tiếp tục Triển khai thực hiện tốt các chuyên đề

- Tham gia dự thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở đạt kết quả tốt.

 

Lịch cụ thể

 

STT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian

1

 

* Công tác phát triển:

- Duy trì sĩ số học sinh, ổn định sĩ số chung toàn trường trước, trong, sau tết.

- Làm tốt công tác chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, tạo niềm tin phụ huynh

 

 

GV các lớp

01-28/02

2

 

 

 

 

 

 

 

* Chuyên môn:

+ Công tác nuôi dưỡng

- Thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm

Duy trì đảm bảo trẻ được ăn chín, uống sôi, vệ sinh bằng nước ấm.Quan tâm chăm sóc trẻ đảm bảo trẻ ấm khi học khi ngủ.

+ Công tác giáo dục:

- Bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên tham gia dự thi giáo viên giỏi cấp cơ sở.

-Kết hợp bộ phận kiểm tra nội bộ dự giờ thăm lớp

-Chỉ đạo tiếp tục thực hiện nâng cao chuyên đề "Phát triển vận động" thực hiện chuyên đề "Dinh dưỡng của bé"

- Chuyên môn xây dựng kế hoạch, nội dung, hình thức tổ chức hội thi chuyên đề.

 

 

Đ/c Thu- My

 

 

Đ/c Phương

01-28/02

 

 

 

 

05-28/2

3

* Các công tác khác:

*. Cơ sở vật chất

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả đồ dùng, đồ chơi thiết bị dạy và học.

-Tăng cường công tác bảo vệ cơ sở vật chất.

- Thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ.

- Rà soát lên kế hoạch mua sắm thêm đồ dùng, đồ chơi

*.Thủ quỹ - kế toán

- Kế toán chịu trách nhiệm giữ sổ BHXH cho cán bộ, giáo viên, nhân viên phải đảm bảo an toàn.

*. Hoạt động CNTT – Hành chính.

* Viết  tin bài

- Thực hiện viết 3 tin bài.

*. Công tác y tế.

-Tham gia họp tại trạm y tế để tiếp thu chỉ đạo của chuyên môn.

-Tăng cường kiểm tra vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân.

- Xây dựng kế hoạch, phối hợp với trạm y tế xã khám sức khỏe đợt II cho trẻ.

*. Công tác nâng cao chất lượng đội ngũ và việc thực hiện các chế độ chính sách.

- Triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước.

- Thực hiện đúng các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên.

*. Công tác kiểm tra nội bộ.

- Kiểm tra hoạt động sư phạm 01 giáo viên.

- Kiểm tra công tác quản lý chuyên môn của hiệu phó

*. Công tác phổ cập.

- Rà soát lại trẻ theo điều tra để có số liệu chuẩn nhà trường xây dựng kế hoạch phát triển.

*. Công tác kiểm định tự đánh giá trường học.

Nhà trường tiến hành công tác tự kểm tra kỹ thuật.

 

Hiệu trưởng + CBGV,NV.

 

 

 

 

 

 

Đ/c My, y tế.

 

 

 

 

 Đ/c Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

Đ/c Thu

 Đ/c Phương

 

 

 

 

 

10-15/2

 

 

 

 

24-25/2

 

 

 

15-25/2

15- 25/2

 

 

 

01-28/2

 

 

 

1-28/2

 

                                                                            HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                  (Đã ký)

 

                                                                            Phạm Thị Quyên