Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Lập báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Thống kê
Lịch công tác
Hôm nay: Thứ ba, ngày 20 / 02 / 2018
Thông báo

Công khai tài chính

Công khai tài chính ngày :8/02/2018
Tổng số trẻ báo ăn toàn trường:193 xuất x 12.000đ = 2.316.000 đ
Điểm trung tâm : 152 xuất x 12.000đ = 1.824.000 đ
Điểm lẻ: 41 xuất x 12.000đ = 492.000 đ


Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Tài nguyên