Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
Lập báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Thống kê
Lịch công tác
Hôm nay: Thứ bảy, ngày 25 / 11 / 2017
Thông báo

Công khai tài chính

Công khai tài chính ngày : 24/11/2017
Tổng số trẻ báo ăn toàn trường: 229xuất x 12.000đ = 2.748.000 đ
Điểm trung tâm :191 xuất x 12.000đ = 2.292.000 đ
Điểm lẻ: 38 xuất x 12.000đ = 456.000 đ


Video clip
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
Tài nguyên