Xuất bản thông tin

Lịch trực tết Ất Mùi 2015

Lịch trực tết Ất Mùi 2015


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG A

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

          Bình Dương, ngày  11  tháng  02  năm 2015

 

PHÂN CÔNG LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN

ẤT MÙI NĂM 2015

         Thực hiện Công văn số 162/UBND ngày 03/02/2015 của Ủy ban Nhân dân huyện Đông Triều về việc báo cáo tỉnh hình Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015;

         Thực hiện Công văn số 80/PGD&ĐT Đông Triều ngày 06 tháng 02 năm 2015 về việc phân công lịch trực tết nguyên đán Ất Mùi năm 2015.

         Trường MN Bình Dương A phân công lịch trực Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 cho cán bộ, nhân viên như sau:

 

TT

Ngày tháng

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

15/02/2015

(tức 27 tháng chạp)

Phạm Thị Quyên

Hiệu trưởng

01658626125

2

16/02/2015

(tức 28 tháng chạp)

Kiều Thị Phương

Phó hiệu trưởng

01683450557

3

17/02/2015

(tức 29 tháng chạp)

Mạc Thị Kim Thoa

Hành chính

01649088954

4

18/02/2015

(tức 30 tết)

Nguyễn Thị Dung

Kế toán

0983354998

5

19/02/2015

(tức mùng 1 tết)

Phạm Thị Quyên

Hiệu trưởng

01658626125

6

20/02/2015

(tức mùng2 tết)

Lê Thị Mai Hương

Phó hiệu trưởng

 

01683036279

7

Ngày 21/02/2015

tức mùng 3 tết)

Kiều Thị Phương

Phó hiệu trưởng

01683450557

8

Ngày 22/02/2015

( tức mùng 4 tết)

Mạc Thị Kim Thoa

Hành chính

01649088954

9

Ngày 23/02/2015

(tức mùng 5 tết)

Nguyễn Thị Dung

Kế toán

0983354998

 

10

Ngày 24/02/2015

(tức mùng 6 tết)

Phạm Thị Quyên

Hiệu trưởng

01658626125

11

Ngày 25/02/2015

(tức mùng 7 tết)

Lê Thị Mai Hương

Phó hiệu trưởng

 

01683036279

12

Ngày 26/02/2015

(tức mùng 8 tết)

Kiều Thị Phương

Phó hiệu trưởng

01683450557

13

Ngày 27/02/2015

(tức mùng 9 tết)

Mạc Thị Kim Thoa

Hành chính

01649088954

14

Ngày 28/02/2015

(tức mùng 10 tết)

Nguyễn Thị Dung

Kế toán

0983354998

15

Ngày 01/03/2015

(tức mùng 11 tết)

Lê Thị Mai Hương

Phó hiệu trưởng

 

01683036279

         

Trường Mầm non  Bình Dương A trân trọng báo cáo Phòng Giáo Dục lịch trực tết Ất Mùi 2015.

 

  HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Thị Quyên