Xuất bản thông tin

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chính quyền điện tử và các dịch vụ trực tuyến

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chính quyền điện tử và các dịch vụ trực tuyến

Ngày 24/12/2016, Trường mầm non Bình Dương A đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chính quyền điện tử và các dịch vụ trực tuyến cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên năm 2016.


           Muốn xây dựng Chính phủ điện tử thành công thì bên cạnh việc đầu tư cơ sở hạ tầng CNTT thì việc đào tạo để có công dân điện tử cũng là một nhiệm vụ quan trọng. Tham dự buổi tập huấn có 25/25 đồng chí là cán bộ, giáo viên nhân viên trong toàn trường.

            Thông qua buổi tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nắm được những kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin, đảm bảo sử dụng, khai thác hiệu quả các tiện ích, các hệ thống của chính quyền điện tử được cung cấp công khai trên Intrernet.

             Buổi tập huấn sẽ giúp cán bộ giáo viên, nhân viên chủ động, tích cực tham gia sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, giao dịch với cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. Đồng thời tìm hiểu, nắm bắt các thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước trên địa bàn xã.

             Sau đây là hình ảnh buổi tập huấn.

Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tập huấn

                                                                           Mạc Thoa