Xuất bản thông tin

THỜI KHOA BIỂU NĂM HỌC 2014-2015

THỜI KHOA BIỂU NĂM HỌC 2014-2015


PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG A

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bình Dương, ngày 01 tháng 01 năm 2015

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2014-2015 

 

Thứ

Khối nhà trẻ

Mẫu giáo 3 – 4 tuổi

Mẫu giáo  4 – 5 tuổi

Mẫu giáo  5- 6 tuổi

2

Sáng

THỂ DỤC

THỂ DỤC

THỂ DỤC

 THỂ DỤC

Chiểu

Chơi - tập,

vệ sinh, trả trẻ

Ôn các hoạt động, chơi tự chọn ở các góc, vệ sinh, nêu gương, trả trẻ

Ôn các hoạt động, chơi tự chọn ở các góc, vệ sinh, nêu gương, trả trẻ

Ôn các hoạt động, chơi tự chọn ở các góc, vệ sinh, nêu gương, trả trẻ

3

Sáng

KPKH

VĂN HỌC

KPKH

 MTXQ

Chiểu

Chơi - tập,

vệ sinh, trả trẻ

Ôn các hoạt động, chơi tự chọn ở các góc, vệ sinh, nêu gương, trả trẻ

TẠO HÌNH

Ôn các hoạt động, chơi tự chọn ở các góc, vệ sinh, nêu gương, trả trẻ

4

Sáng

ÂM NHẠC

KPXH

TOÁN

 Làm quen với chữ cái.

Chiểu

Chơi - tập,

vệ sinh, trả trẻ

Ôn các hoạt động, chơi tự chọn ở các góc, vệ sinh, nêu gương, trả trẻ

Ôn các hoạt động, chơi tự chọn ở các góc, vệ sinh, nêu gương, trả trẻ

Ôn các hoạt động, chơi tự chọn ở các góc, vệ sinh, nêu gương, trả trẻ

5

Sáng

VĂN HỌC

ÂM NHẠC

VĂN HỌC

TOÁN

Chiểu

Chơi - tập,

vệ sinh, trả trẻ

TẠO HÌNH

Ôn các hoạt động, chơi tự chọn ở các góc, vệ sinh, nêu gương, trả trẻ

 ÂM NHẠC

6

Sáng

TẠO HÌNH

 TOÁN

ÂM NHẠC

TẠO HÌNH

Chiểu

Biểu diễn văn nghệ

Nêu gương cuối tuần

Biểu diễn văn nghệ

Nêu gương cuối tuần

Biểu diễn văn nghệ

Nêu gương cuối tuần

Biểu diễn văn nghệ

Nêu gương cuối tuần

                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                    Phạm Thị Quyên