Xuất bản thông tin

Thực đơn tháng 10 năm 2018

Thực đơn tháng 10 năm 2018


THỰC ĐƠN TUẦN 1 THÁNG 10

Thứ

Bữa trưa

Bữa phụ mẫu giáo

Bữa phụ nhà trẻ

Bữa chiều  nhà trẻ

Ghi chú

Thứ 2

 

Cơm trắng , tôm dim thịt

Canh bí xanh nấu tôm

    Mỳ xương

Quả ( chuối, dưa đỏ)

Mỳ xương

 

Thứ 3

Cơm trắng, ruốc thịt lạc vừng

Canh xương khoai sọ

   Sữa + bánh

Sữa

Cháo tôm cà rốt

 

Thứ 4

Cơm trắng, thịt kho trứng cút

Canh ninh xương bí đỏ

 Chè đậu đen

  Chè đỗ đen

Bún cua

 

 

Thứ 5

 

Cơm trắng, thịt dim đậu

Canh cua rau đay

Cháo gà đỗ xanh

Quả ( Chuối, dưa đỏ)

 

Cháo gà đỗ xanh

 

Thứ 6

 

Cơm trắng, thịt dim giò

Canh rau ngót thịt

Sữa + bánh

Sữa

Cháo xương bí đỏ

 

 

THỰC ĐƠN TUẦN 2 THÁNG 10

Thứ

Bữa trưa

Bữa phụ mẫu giáo

Bữa phụ nhà trẻ

Bữa chiều  nhà trẻ

Ghi chú

 

Thứ 2

 

 

Cơm trắng , tôm dim thịt

Canh bí xanh nấu tôm

 

Mỳ xương

 

Quả ( chuối, dưa đỏ)

 

Mỳ xương

 

 

Thứ 3

 

Cơm trắng, ruốc thịt lạc vừng

Canh xương khoai sọ

 

Sữa + bánh

 

Sữa

 

Cháo tôm cà rốt

 

 

Thứ 4

 

Cơm trắng, trứng đúc thịt

Canh ninh xương bí đỏ

 

Chè đậu đen

 

Chè đỗ đen

 

Bún cua

 

 

 

Thứ 5

 

 

Cơm trắng, thịt dim đậu

Canh cua rau đay

 

Cháo gà đỗ xanh

 

Quả ( Chuối, dưa đỏ)

 

Cháo gà đỗ xanh

 

 

Thứ 6

 

 

Cơm trắng, thịt dim giò

Canh rau ngót thịt

 

Sữa + bánh

 

Sữa

 

Cháo xương bí đỏ

 

 

THỰC ĐƠN TUẦN 3 THÁNG 10

Thứ

Bữa trưa

Bữa phụ mẫu giáo

Bữa phụ nhà trẻ

Bữa chiều  nhà trẻ

Ghi chú

 

Thứ 2

 

 

Cơm trắng , tôm dim thịt

Canh bí xanh nấu tôm

 

Mỳ xương

 

Quả ( chuối, dưa đỏ)

 

Mỳ xương

 

 

Thứ 3

 

Cơm trắng, ruốc thịt lạc vừng

Canh xương khoai sọ

 

Sữa + bánh

 

Sữa

 

Cháo tôm cà rốt

 

 

Thứ 4

 

Cơm trắng, thịt kho trứng cút

Canh ninh xương bí đỏ

 

Chè đậu đen

 

Chè đỗ đen

 

Bún cua

 

 

 

Thứ 5

 

 

Cơm trắng, thịt dim cà chua

Canh cua rau đay

 

Cháo gà đỗ xanh

 

Quả ( Chuối, dưa đỏ)

 

Cháo gà đỗ xanh

 

 

Thứ 6

 

 

Cơm trắng, thịt dim giò

Canh rau ngót thịt

 

Sữa + bánh

 

Sữa

 

Cháo xương bí đỏ

 

 

THỰC ĐƠN TUẦN 4 THÁNG 10

Thứ

Bữa trưa

Bữa phụ mẫu giáo

Bữa phụ nhà trẻ

Bữa chiều  nhà trẻ

Ghi chú

 

Thứ 2

 

 

Cơm trắng , tôm dim thịt

Canh bí xanh nấu tôm

 

Mỳ xương

 

Quả ( chuối, dưa đỏ)

 

Mỳ xương

 

 

Thứ 3

 

Cơm trắng, ruốc thịt lạc vừng

Canh xương khoai sọ

 

Sữa + bánh

 

Sữa

 

Cháo tôm cà rốt

 

 

Thứ 4

 

Cơm trắng, trứng đúc thịt

Canh ninh xương bí đỏ

 

Chè đậu đen

 

Chè đỗ đen

 

Bún cua

 

 

 

Thứ 5

 

 

Cơm trắng, thịt dim đậu

Canh cua rau đay

 

Cháo gà đỗ xanh

 

Quả ( Chuối, dưa đỏ)

 

Cháo gà đỗ xanh

 

 

Thứ 6

 

 

Cơm trắng, thịt dim giò

Canh rau ngót thịt

 

Sữa + bánh

 

Sữa

 

Cháo xương bí đỏ

 

 

THỰC ĐƠN TUẦN 5 THÁNG 10

Thứ

Bữa trưa

Bữa phụ mẫu giáo

Bữa phụ nhà trẻ

Bữa chiều  nhà trẻ

Ghi chú

 

Thứ 2

 

 

Cơm trắng , tôm dim thịt

Canh bí xanh nấu tôm

 

Mỳ xương

 

Quả ( chuối, dưa đỏ)

 

Mỳ xương

 

 

Thứ 3

 

Cơm trắng, ruốc thịt lạc vừng

Canh xương khoai sọ

 

Sữa + bánh

 

Sữa

 

Cháo tôm cà rốt

 

 

Thứ 4

 

Cơm trắng, trứng đúc thịt

Canh ninh xương bí đỏ

 

Chè đậu đen

 

Chè đỗ đen

 

Bún cua

 

 

                         Người lập                                                                                                        Người duyệt                        Phó  hiệu Trưởng                                                                              Hiệu trưởng

 

 

 

                      Nguyễn Thị Thu                                                                                Phạm Thị Quyên