Xuất bản thông tin

Thực đơn tháng 11/2015

Thực đơn tháng 11/2015


TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG A                    
THỰC ĐƠN CỦA BÉ
THÁNG 11/2015
                           
Tiền ăn trong ngày: 12.000đồng                      
Bữa chính: 9.000 đồng                      
Bữa phụ:3.000 đồng                        
                                                        Tuần I (từ ngày 02/11 đến 06/11) Tuần II ( Từ ngày 09/11 đến ngày 13/11)
Thứ/ ngày Thứ 2
(ngày 02/11/2015)
Thứ 3
(ngày 03/11/2015)
Thứ 4
(ngày 04/11/2015)
Thứ 5
(ngày 05/11/2015)
Thứ 6
(ngày 06/11/2015)
Ghi chú Thứ/ ngày Thứ 2
(ngày 09/11/2015)
Thứ 3
(ngày 10/11/2015)
Thứ 4
(ngày 11/11/2015)
Thứ 5
(ngày 12/11/2015)
Thứ 6
(ngày 13/11/2015)
Ghi chú
Bữa sáng Cơm gạo tẻ,
thịt gà thịt lợn rim,
 canh khoai sọ linh xương
Cơm thịt rang
 tôm, canh bí nấu tôm
Cơm gạo tẻ thịt đậu sốt cà chua, canh cá riêu Cơm gạo tẻ,
trứng đúc thịt lợn,
canh cua rau đay mùng tơi
Cơm gạo tẻ,
thịt lợn hầm, canh bí đỏ linh xương
  Bữa sáng Cơm gạo tẻ,
thịt gà thịt lợn rim,
 canh bí đỏ linh xương gà
Cơm thịt rang
 tôm, canh bí nấu tôm
Cơm gạo tẻ thịt đậu sốt cà chua, canh cá riêu Cơm gạo tẻ thịt lợn hầm canh cua nấu mùng tơi, rau đay Cơm gạo tẻ, thịt lợn+ giò rim, canh xương nấu rau ngót  
Bữa chiều Chè đỗ xanh Mì thịt Sữa An Sinh Cháo xương Sữa đậu, bánh mỳ   Bữa chiều Chè đỗ đen Mì thịt Sữa An Sinh Cháo gà Sữa An Sinh  
                                                        Tuần III (từ ngày 16/11 đến 20/11)                                                         Tuần IV (từ ngày 23/11 đến 27/11)
Thứ/ ngày Thứ 2
(ngày 16/11/2015)
Thứ 3
(ngày 17/11/2015)
Thứ 4
(ngày 18/11/2015)
Thứ 5
(ngày 19/11/2015)
Thứ 6
(ngày 20/11/2015)
Ghi chú Thứ/ ngày Thứ 2
(ngày 23/11/2015)
Thứ 3
(ngày 24/11/2015)
Thứ 4
(ngày 25/11/2015)
Thứ 5
(ngày 26/11/2015)
Thứ 6
(ngày 27/11/2015)
Ghi chú
Bữa sáng Cơm gạo tẻ,
thịt gà thịt lợn rim,
 canh khoai sọ linh xương
Cơm thịt rang tôm, canh bí nấu tôm Cơm gạo tẻ,
trứng đúc thịt lợn,
canh su hào, cà rốt linh xương
Cơm gà tẻ thịt  đậu sốt cà chua, canh bí đỏ linh xương Cơm gạo tẻ thịt lợn + giò rim, canh cua nấu mùng tơi, rau đay   Bữa sáng Cơm gạo tẻ,
thịt lợn + giò rim,
canh cua rau đay mùng tơi
Cơm gạo tẻ,thịt lợn rang tôm, canh bí nấu tôm Cơm gạo tẻ thịt lợn + thịt gà rim, canh khoai sọ linh xương Cơm gạo tẻ, thịt lợn hầm, canh rau cải nấu thịt nạc Cơm gạo tẻ,
thịt lợn + giò rim,
canh cá riêu
 
Bữa chiều Chè đỗ đen Mỳ thịt Sữa An Sinh Mỳ thịt Sữa An Sinh   Bữa chiều Chè đỗ đen Cháo gà Sữa An Sinh Bún cua Sữa An Sinh  
                           
                Người lên thực đơn      
                PHÓ HIỆU TRƯỞNG      
                       
                           
                           
                           
                Lê Thị Mai Hương