Xuất bản thông tin

Thực đơn tháng 11 năm 2018

Thực đơn tháng 11 năm 2018


THỰC ĐƠN TUẦN 1 THÁNG 11

Thứ

Bữa trưa

Bữa phụ mẫu giáo

Bữa phụ nhà trẻ

Bữa chiều  nhà trẻ

Ghi chú

Thứ 5

 

Cơm trắng, thịt dim đậu

Canh xương khoai sọ

Cháo gà đỗ xanh

Quả ( Chuối, dưa đỏ)

 

Cháo gà đỗ xanh

 

Thứ 6

 

Cơm trắng, thịt dim giò

Canh rau xanh nấu thịt

Sữa + bánh

Sữa

Cháo xương bí đỏ

 

                                                                  THỰC ĐƠN TUẦN 2 THÁNG 11

Thứ

Bữa trưa

Bữa phụ mẫu giáo

Bữa phụ nhà trẻ

Bữa chiều  nhà trẻ

Ghi chú

 

Thứ 2

 

Cơm trắng, tôm dim thịt

Canh bí xanh nấu tôm

 

Mỳ xương

 

Quả ( chuối, dưa đỏ)

 

Mỳ xương

 

 

Thứ 3

 

Cơm trắng, ruốc thịt lạc vừng

Canh cua rau đay

 

Sữa + bánh

 

Sữa

 

Cháo tôm cà rốt

 

 

Thứ 4

 

Cơm trắng, trứng đúc thịt

Canh ninh xương bí đỏ

 

Chè đậu đen

 

Chè đỗ đen

 

Bún cua

 

 

 

Thứ 5

 

 

Cơm trắng, thịt dim đậu

Canh xương khoai sọ

 

Cháo gà đỗ xanh

 

Quả ( Chuối, dưa đỏ)

 

Cháo gà đỗ xanh

 

 

Thứ 6

 

 

Cơm trắng, thịt dim giò

Canh rau xanh nấu thịt

 

Sữa + bánh

 

Sữa

 

Cháo xương bí đỏ

 

 

                                                                THỰC ĐƠN TUẦN 3 THÁNG 11

Thứ

Bữa trưa

Bữa phụ mẫu giáo

Bữa phụ nhà trẻ

Bữa chiều  nhà trẻ

Ghi chú

 

Thứ 2

 

 

Cơm trắng, tôm dim thịt

Canh bí xanh nấu tôm

 

Mỳ xương

 

Quả ( chuối, dưa đỏ)

 

Mỳ xương

 

 

Thứ 3

 

Cơm trắng, ruốc thịt lạc vừng

Canh xương ninh củ quả

 

Sữa + bánh

 

Sữa

 

Cháo tôm cà rốt

 

 

Thứ 4

 

Cơm trắng, thịt kho trứng cút

Canh ninh xương bí đỏ

 

Chè đậu đen

 

Chè đỗ đen

 

Bún cua

 

 

 

Thứ 5

 

 

Cơm trắng, thịt dim cà chua

Canh xương khoai sọ

 

Cháo gà đỗ xanh

 

Quả ( Chuối, dưa đỏ)

 

Cháo gà đỗ xanh

 

 

Thứ 6

 

 

Cơm trắng, thịt dim giò

Canh rau xanh nấu thịt

 

Sữa + bánh

 

Sữa

 

Cháo xương bí đỏ

 

 

THỰC ĐƠN TUẦN 4 THÁNG 11

Thứ

Bữa trưa

Bữa phụ mẫu giáo

Bữa phụ nhà trẻ

Bữa chiều  nhà trẻ

Ghi chú

 

Thứ 2

 

 

Cơm trắng, tôm dim thịt

Canh bí xanh nấu tôm

 

Mỳ xương

 

Quả ( chuối, dưa đỏ)

 

Mỳ xương

 

 

Thứ 3

 

Cơm trắng, ruốc thịt lạc vừng

Canh xương củ quả

 

Sữa + bánh

 

Sữa

 

Cháo tôm cà rốt

 

 

Thứ 4

 

Cơm trắng, trứng đúc thịt

Canh ninh xương bí đỏ

 

Chè đậu đen

 

Chè đỗ đen

 

Bún cua

 

 

 

Thứ 5

 

 

Cơm trắng, thịt dim đậu

Canh xương khoai sọ

 

Cháo gà đỗ xanh

 

Quả ( Chuối, dưa đỏ)

 

Cháo gà đỗ xanh

 

 

Thứ 6

 

 

Cơm trắng, thịt dim giò

Canh rau xanh nấu thịt

 

Sữa + bánh

 

Sữa

 

Cháo xương bí đỏ

 

 

THỰC ĐƠN TUẦN 5 THÁNG 11

Thứ

Bữa trưa

Bữa phụ mẫu giáo

Bữa phụ nhà trẻ

Bữa chiều  nhà trẻ

Ghi chú

 

Thứ 2

 

 

Cơm trắng, tôm dim thịt

Canh bí xanh nấu tôm

 

Mỳ xương

 

Quả ( chuối, dưa đỏ)

 

Mỳ xương

 

 

Thứ 3

 

Cơm trắng, ruốc thịt lạc vừng

Canh xương củ quả

 

Sữa + bánh

 

Sữa

 

Cháo tôm cà rốt

 

 

Thứ 4

 

Cơm trắng, trứng đúc thịt

Canh ninh xương bí đỏ

 

Chè đậu đen

 

Chè đỗ đen

 

Bún cua

 

 

 

Thứ 5

 

 

Cơm trắng, thịt dim đậu

Canh xương khoai sọ

 

Cháo gà đỗ xanh

 

Quả ( Chuối, dưa đỏ)

 

Cháo gà đỗ xanh

 

 

Thứ 6

 

 

Cơm trắng, thịt dim giò

Canh rau ngót thịt

 

Sữa + bánh

 

Sữa

 

Cháo xương bí đỏ

 

            Người lập                                                                                                           Người duyệt                                                                               

           Phó hiệu Trưởng                                                                                                   Hiệu trưởng

 

 

 

            Nguyễn Thị Thu                                                                                                   Phạm Thị Quyên