Xuất bản thông tin

Trường mầm non Bình Dương A tổ chức Hội thị giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2016-2017.

Trường mầm non Bình Dương A tổ chức Hội thị giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2016-2017.

Thực hiện sự chỉ đào tạo của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều, từ ngày 22 đến ngày 30 tháng 11 năm 2016 nhà trường tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.


            Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ trong nhà trường, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục. 

             Giáo viên dự thi trải qua 2 phần thi bài kiểm tra năng lực và thực hành. Hội thi năm nay có 17/17 đồng chí tham gia dự thi với tổng số 17 tiết. Kết quả 17/17 đồng chí đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường.

              Hội thi đã đánh giá thực chất năng lực chuyên môn nghiệp vụ sư phạm gắn với chuẩn nghề nghiệp của giáo viên mầm non, phát huy tính chủ động sáng tạo của giáo viên trong nhà trường.

              Qua hội thi giáo viên thể hiện năng lực; học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện chương trình giáo dục mầm non. Góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua trong nhà trường.

                Sau đây là hình ảnh của buổi lễ.

Phần thi kiểm tra năng lực của giáo viên

Phần thi thực hành của cô giáo Lâm Thị Hòa An

Phần thi thực hành của cô giáo Nguyễn Thị Hải

Phần thi thực hành của cô giáo Nguyễn Thị Hường

Phần thi thực hành của cô giáo Nguyễn Thị Hương

Phần thi thực hành của cô giáo Vũ Thị Nhung

Phần thi thực hành của cô giáo Nguyễn Thị Bưởi

Phần thi thực hành của cô giáo Tăng Thị Mây

                                                        Mạc Thoa