Xuất bản thông tin

Trường MN Bình Dương A tập huấn kỹ thuật soạn và duyệt giáo án online

Trường MN Bình Dương A tập huấn kỹ thuật soạn và duyệt giáo án online


 

            Thực hiện sự chỉ đạo của ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông triều, kế hoạch của nhà trường, sáng nay ngày 17 tháng 10 năm 2015.  Trường  Mầm non Bình Dương A đã tổ chức buổi tập huấn kĩ thuật soạn và duyệt giáo an online trên nền tảng CSDL – Bài giảng điện tử của ngành cho toàn thể các đồng chí giáo viên trong nhà trường

Quang cảnh buổi tập huấn

        Trong buổi tập huấn Đ/C Lê Quỳnh Anh CNTT của nhà trường đã hướng dẫn các đ/c giáo viên và tổ trưởng chuyên môn thực hành về quy trình kĩ thuật soạn, duyệt giáo án online qua hệ thống CSDL bài giảng điện tử của ngành. Với tinh thần học tập cao kết thúc buổi tập huấn các đồng chí giáo viên đã nắm được thao tác, kỹ thuật soạn giáo án online, các đ/c tổ trưởng nắm được thao tác, kỹ thuật duyệt giáo án online qua hệ thống CSDL bài giảng điện tử của ngành .

           Được sự ủng hộ nhất trí cao của BGH và toàn thể giáo viên nhà trường, bắt đầu từ năm học 2015 – 2016, trường MN Bình Dương A thực hiện triển khai thí điểm Đề án "Triển khai hình thức soạn và phê duyệt giáo án online trên nền tảng hệ thống cơ sở dữ liệu bài giảng điện tử"  với hi vọng đề án thí điểm sẽ thành công .

 

                                                                                                                      CTV /  Kiều Phương