Xuất bản thông tin

Trường MN Bình Dương A tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2015-2016

Trường MN Bình Dương A tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2015-2016

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo năm học 2015 - 2016 của nhà trường về việc tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2015 - 2016.


           Hội thi được diễn ra từ ngày 16/1/2016 đến ngày 26/1/2016, đây là một hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của nhà trường được tổ chức định kỳ theo năm học, với mục đích thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, đồng thời giáo viên thể hiện năng lực sư phạm, học tập và trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, tổ chức lớp học, khai thác và sử dụng sáng tạo, hiệu quả các phương tiện, đồ dùng dạy học.

           Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm nay có 17/17 đồng chí tham gia dự thi với 2  nội dung thi lý thuyết và thực hành giảng dạy 2 tiết (bắt buộc và tự chọn) ở các lĩnh vực trong chương trình. Nhiều hoạt động được đánh giá là có sáng tạo, khả năng ứng dụng CNTT của đội ngũ được nâng lên một cách đáng kể, có tiết học được sử dụng mô hình "lớp học thông minh". Kết quả 17/17 đồng chí giáo viên đạt GVDG cấp trường năm học 2015– 2016.

            Hội thi là cơ sở quan trọng để đánh giá chất lượng đội ngũ GV, đồng thời cũng là điều kiện cho các đồng chí giáo viên  học tập nâng cao trình độ nghiêp vụ chuyên môn.

            Sau đây là một số hình ảnh của Hội thi.

Phần thi lý thuyết của giáo viên

Cô giáo Đoàn Thanh Tâm cùng các bé trong giờ học tạo hình

Cô giáo Nguyễn Thị Liên - Giờ học toán của lớp mẫu giáo 4 tuổi

Cô giáo Vũ Thị Nhung trong giờ học toán cùng các bé lớp 4 tuổi

Cô giáo Lê Quỳnh Anh cùng các bé 5 tuổi trong giờ học LHTM

Cô giáo Phạm Thị Lê dạy tiết văn học cùng các bé lớp 5 tuổi

Cô giáo Lâm Thị Hòa An cùng các bé 5 tuổi