You need install Flash Player to can view this clip.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Tin tức

Trường mầm non Bình Dương A long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2017-2018. 

Hòa chung với niềm vui của học sinh trong cả nước đang nô nức đến trường chào đón năm học mới. Trường mầm non Bình Dương A long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2017- 2018.

Công khai hóa về Nhà trường

Công khai tài chính 

Công khai tài chính ngày:15/9/2017 Tổng số trẻ báo ăn toàn trường:244 xuất x 12.000đ = 2.928.000đ Điểm trung tâm :192 xuất x 12.000đ = 2.304.000đ Điểm lẻ: 52 xuất x 12.000đ = 624.000đ

Công khai tài chính 
Công khai tài chính 
Đội ngũ giáo viên năm học 2017-2018 
Chương trình công tác tháng 9.2017 
Bảng phân công chuyên môn năm học 2017-2018 
Công khai tài chính 
Công khai tài chính 
Công khai tài chính 
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2017 
LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 1/5 NĂM 2017 
THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2015-2016 
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2017 
Đội ngũ giáo viên năm học 2016-2017 
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2017 

»More

Calendar
Today: Monday, 25 / 09 / 17
25/09

Đ/c Phạm Thị Quyên - Hiệu trưởng - Làm việc tại trường.

Đ/c Kiều Thị Phương - Nguyễn Thị Thu - Phó hiệu trưởng - Làm việc tại trường.

Thông báo

Công khai tài chính

Công khai tài chính ngày: 25/9/2017
Tổng số trẻ báo ăn toàn trường:41 xuất x 12.000đ =2.892.000đ
Điểm trung tâm :195 xuất x 12.000đ = 2.340.000đ
Điểm lẻ: 46xuất x 12.000đ = 552.000đ.


Video clip
You need install Flash Player to can view this clip.
Bài hát yêu thích
You need install Flash Player to can view this clip.
Tài nguyên