You need install Flash Player to can view this clip.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Tin tức

Trường mầm non Bình Dương A tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. 

Thực hiện Kế hoạch số 31-KH/ĐU của Đảng uỷ Xã Bình Dương, được sự nhất trí của Đảng uỷ xã Bình Dương, ngày 9 tháng 7 năm 2017 chi bộ trường Mầm Non A long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Công khai hóa về Nhà trường

Công khai tài chính 

Công khai tài chính ngày:28/7/2017 Tổng số trẻ báo ăn toàn trường:70 xuất x 12.000đ = 840.000đ Điểm trung tâm: 55 xuất x 12.000đ = 660.000đ. Điểm lẻ: 15 xuất x 12.000đ = 180.000đ.

Công khai tài chính 
Công khai tài chính 
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2017 
LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 1/5 NĂM 2017 
THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2015-2016 
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2017 
Đội ngũ giáo viên năm học 2016-2017 
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2017 
Lịch phân công trực ban 
Chương trình công tác tháng 2/2017 
Chương trình công tác tháng 01/2017 
Thông báo Lịch Trực Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 
Thông báo Lịch Trực Tết Dương lịch năm 2016 
Chương trình công tác tháng 12/2016 

»More

Calendar
Today: Friday, 18 / 08 / 17
Thông báo

Công khai tài chính

Công khai tài chính ngày:28/7/2017
Tổng số trẻ báo ăn toàn trường:70 xuất x 12.000đ = 840.000đ
Điểm trung tâm :55 xuất x 12.000đ = 660.000đ
Điểm lẻ: 15 xuất x 12.000đ = 180.000đ.


Video clip
You need install Flash Player to can view this clip.
Bài hát yêu thích
You need install Flash Player to can view this clip.
Tài nguyên