To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Tin tức

Trường mầm non Bình Dương A tổng kết năm học 2017 - 2018 

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học và sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Đông Triều, hôm nay ngày 28-5 Trường Mầm non Bình Dương A tổ chức tổng kết năm học 2017-2018.

Calendar
Today: Monday, 16 / 07 / 18
16/07

Đ/c Phạm Thị Quyên - HT - trực tại trường

Thông báo

Công khai tài chính

Công khai tài chính ngày :14/5/2018
Tổng số trẻ báo ăn toàn trường: 269 xuất x 12.000đ = 3.228.000 đ
Điểm trung tâm : 208 xuất x 12.000đ = 2.496.000 đ
Điểm lẻ: 61 xuất x 12.000đ = 732.000 đ


Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên