To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Calendar
Today: Tuesday, 20 / 11 / 18
20/11

Đ/c Phạm Thị Quyên – HT – làm việc tại trường.

Đ/c Kiều Thị Phương – PHT – làm việc tại trường.

Đ/c Nguyễn Thị Thu – PHT – trực tại điểm lẻ thôn Đạo Dương

Thông báo

Công khai tài chính

Công khai tài chính ngày :1/10/2018
Tổng số trẻ báo ăn toàn trường: 234 xuất x 12.500đ = 2.945.000 đ
Điểm trung tâm : 196 xuất x 12.500đ = 2.450.000 đ
Điểm lẻ: 38 xuất x 12.500đ = 475.000 đ


Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên