Asset Publisher

Bảng phân công chuyên môn năm học 2014-2015

Bảng phân công chuyên môn năm học 2014-2015


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG A

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 05 tháng 9 năm 2014

 BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

Năm học 2014-2015 

Tt

Họ và tên

Ngày, tháng  năm sinh

Trình độ chuyên môn

Chuyên môn đào tạo

Phân công chuyên môn năm học 2014-2015

Kiêm nghiệm

TC

ĐH

Khác

1

Phạm Thị Quyên

02/02/1965

 

 

 

Mầm non

Quản lý trường học

Bí thư chi bộ

2

Kiều Thị Phương

10/02/1972

 

 

x

 

Mầm non

P. HT phụ trách chuyên môn - Phổ cập GD

 

3

Lê Thị Mai Hương

10/07/1978

 

x

 

 

Mầm non

P. HT phụ trách nuôi dưỡng - CSVC

 

4

Nguyễn Thị Bưởi

19/04/1981

 

x

 

 

Mầm non

GV dạy nhóm trẻ 24-36 T

CTCĐ; TTCM Nhà trẻ

5

Vũ Thị Nhung

02/02/1977

 

x

 

 

Mầm non

GV dạy lớp 5-6 tuổi

 

6

Đỗ Thị Mai

02/09/1981

 

 

 x

 

Mầm non

GV dạy lớp 4-5 tuổi

 

7

Tăng Thị Mây

10/10/1976

 

x

 

 

Mầm non

GV dạy nhóm trẻ 3- 4 tuổi

 

8

Lâm Thị Hoà An

31/10/1977

 

 

 x

 

Mầm non

GV dạy lớp 5-6 tuổi

TTCM mẫu giáo

9

Phạm Thị Lê

15/08/1978

 

 

 x

 

Mầm non

GV dạy lớp 5-6 tuổi

TB thanh tra

10

Lê Thị Nguyệt

26/9/1971

 

x

 

 

Mầm non

GV (Phân công nuôi dưỡng)

 

11

Nguyễn Thị Hương

03/11/1982

 

x

 

 

Mầm non

GV dạy nhóm trẻ 24-36T

 

12

Đặng T. Hồng Vân

04/05/1986

 

 

 x

 

Mầm non

GV dạy nhóm trẻ 24-36T

 

13

Lê Quỳnh Anh

14/10/1988

 

 

x

 

Mầm non

GV dạy lớp 5-6 tuổi

Bí thư chi đoàn

14

Nguyễn Thị Liên

18/10/1987

x

 

 

 

Mầm non

GV dạy lớp 4-5 tuổi

 

15

Nguyễn Thị Hường

04/10/1988

 

 

 

 

Mầm non

GV dạy lớp 4-5 tuổi

 

16

Vũ Thị Nhung

26/11/1993

x

     

Mầm non

GV dạy nhóm trẻ 24-36T

 

17

Nguyễn Thị  Hải

23/08/1993

x

     

Mầm non

GV dạy lớp 3 tuổi

 

18

Nguyễn Thị Thanh Tâm

 

x

     

Mầm non

GV dạy lớp 3 tuổi

 

19

Nguyễn Thị Hạnh

18/09/1993

x

     

Mầm non

GV day lớp 3 tuổi

 

20

Nguyễn Thị Hằng

17/02/1991

 

 x

 

 

Mầm non

GV dạy lớp 4-5 tuổi

PBT chi đoàn

21

Nguyễn Thị Dung

11/08/1986

 

 

x

 

Kế toán

Kế toán

 

22

Mạc Thị Kim Thoa

17/04/1985

 

 

 

Kế toán

Văn thư

 

23

Phạm Thị Diễm My

 

x

     

Y tế

Y tế

 

24

Trần Thị Tươi

27/11/1991

x

 

 

 

Nuôi dưỡng

Nuôi dưỡng

 

HIỆU  TRƯỞNG      

 

 

Phạm Thị Quyên