Asset Publisher

Bảng phân công chuyên môn năm học 2017-2018

Bảng phân công chuyên môn năm học 2017-2018


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

  TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG A                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                Bình Dương, ngày 01 tháng 9  năm 2017

 

 BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

Năm học 2017-2018 

Tt

Họ và tên

Ngày, tháng 

năm sinh

Trình độ

 chuyên môn

Chuyên môn đào tạo

Phân công chuyên môn năm học 2017-2018

Kiêm nghiệm

TC

ĐH

Khác

1

Phạm Thị Quyên

02/02/1965

 

 

x

 

Mầm non

Quản lý trường học

Bí thư chi bộ

2

Kiều Thị Phương

10/02/1972

 

 

x

 

Mầm non

P. HT phụ trách chuyên môn - Phổ cập GD

 

3

Nguyễn Thị Thu

15/07/1979

 

 

x

 

Mầm non

P. HT phụ trách nuôi dưỡng - CSVC

 

4

Nguyễn Thị Bưởi

19/04/1981

 

x

 

 

Mầm non

GV dạy lớp 5-6 tuổi

CTCĐ

5

Vũ Thị Nhung

02/02/1977

 

x

 

 

Mầm non

GV dạy lớp 5-6 tuổi

 

6

Đỗ Thị Mai

02/09/1981

 

 

x

 

Mầm non

GV dạy nhóm trẻ 24-36 tháng

 

7

Tăng Thị Mây

10/10/1976

 

x

 

 

Mầm non

GV dạy nhóm trẻ 4-5 tuổi

 

8

Lâm Thị Hoà An

31/10/1977

 

 

x

 

Mầm non

GV dạy lớp 5-6 tuổi

TTCM mẫu giáo

9

Phạm Thị Lê

15/08/1978

 

 

x

 

Mầm non

GV dạy lớp 5-6 tuổi

TB thanh tra

10

Lê Thị Nguyệt

26/9/1971

 

x

 

 

Mầm non

GV dạy nhóm trẻ 24-36 tháng

 

11

Nguyễn Thị Hương

03/11/1982

 

x

 

 

Mầm non

GV dạy nhóm trẻ 24-36T

 

12

Đặng T. Hồng Vân

04/05/1986

 

 

x

 

Mầm non

GV dạy nhóm trẻ 24-36T

 

13

Lê Quỳnh Anh

14/10/1988

 

 

x

 

Mầm non

GV dạy lớp 5-6 tuổi

Bí thư chi đoàn

14

Nguyễn Thị Liên

18/10/1987

 

 

x

 

Mầm non

GV dạy lớp 3-4 tuổi

 

15

Nguyễn Thị Hường

04/10/1988

x

 

 

 

Mầm non

GV dạy lớp 4-5 tuổi

 

16

Vũ Thị Nhung

26/11/1993

x

 

 

 

Mầm non

GV dạy lớp 5-6 tuổi

 

17

Nguyễn Thị  Hải

23/08/1993

x

 

 

 

Mầm non

GV dạy lớp 3-4 tuổi

 

18

Nguyễn T.Thanh Tâm

07/09/1992

x

 

 

 

Mầm non

GV dạy lớp 4-5 tuổi

 

19

Nguyễn Thị Hạnh

18/09/1993

x

 

 

 

Mầm non

GV day lớp 3-4 tuổi

 

20

Nguyễn Thị Hằng

17/02/1991

 

x

 

 

Mầm non

GV dạy lớp 4-5 tuổi

PBT chi đoàn

21

 Nguyễn Thị Ngọc

02/07/1989

 

 

x

 

Mầm non

GV dạy nhóm trẻ 24-36 tháng

 TTCM nhà trẻ

22

Bùi Thúy Loan

15/09/1994

x

 

 

 

Mầm non

GV dạy lớp 3-4 tuổi

 

23

Bùi Thị Phương Thúy

15/01/1984

 

 

x

 

Kế toán

Kế toán

 

24

Mạc Thị Kim Thoa

17/04/1985

 

 

x

 

Kế toán

Văn thư

 

25

Phạm Thị Diễm My

24/01/1992

x

 

 

 

Y tế

Y tế

 

26

Trần Thị Tươi

27/11/1991

x

 

 

 

Nuôi dưỡng

Nuôi dưỡng

 

 

 

 

                   HIỆU  TRƯỞNG      

                           

                            (Đã ký)

 

 

                                                                                                                           Phạm Thị Quyên