Asset Publisher

Chương trình công tác tháng 11 năm 2012

Chương trình công tác tháng 11 năm 2012


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG A

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

Số: 57 /TB-MN

                                    

Bình Dương,  ngày 08  tháng 11  năm 2012.

        

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11– 2012

 
 

 

*  Trọng tâm:

- Phát động phong trào thi đua chào mừng 30 năm ngày nhà giáo Việt Nam.

- Thao giảng 4 tiết chào mừng 20-11.

- Tổ chức lễ kỷ niệm chào mừng 20-11.

- Duy trì các hoạt động dạy và học trong nhà trường.

Lịch cụ thể :

                       

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

02/11

- Báo cáo công tác pháp chế năm học 2012-2013

Hiệu trưởng

05/11

- Tiếp đoàn Thanh tra hoạt động dạy thêm, học thêm; hoạt động thu chi đầu năm; tình hình thực hiện triển khai 5 đề tài trong năm học 2012 – 2013; tình hình thực hiện quy chế công khai hóa tại cơ sở trường học.

BGH, kế toán.

08-10/11

- Báo cáo kế hoạch cấm  đốt tha đèn trời.

- Báo cáo chuyên đề bé làm quen với đồng dao, ca dao.

BGH

09/11

 

- Thao giảng 2 tiết chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam.

GV Lê Quỳnh Anh - Nguyễn Thị Hằng

10/11

- Thực hiện họp giao ban các trường trong toàn huyện

- Họp hội đồng triển khai kế hoạch tháng 11.

Hiệu trưởng

12-17/11

- Thao giảng 2 tiết của đoàn phát động

Đỗ Thị Mai

Đặng Thị Hồng Vân

20/11

- Tổ chức kỷ niệm ngày 20/11.

CB, CNV

21-23/11

- Chuẩn bị đón đoàn kiểm tra của cấp học mầm non.

BGH, GV

22/11

Dự trực truyến tập huấn về vệ sinh ATTP trong trường học.

Bộ phận nuôi dưỡng

23-30/11

Tiếp tục dự giờ thăm lớp, kiểm tra bếp ăn.

BGH

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Nghĩa