Asset Publisher

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2017

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2017


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG A

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Bình Dương, ngày 01  tháng 3 năm 2017

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2017

                                                             

           

* Trọng tâm công tác tháng 3/2017:

Thi đua lập thành tích chào mừng ngày quốc tế phụ nữ mồng 8/3 và ngày thành lập đoàn 26/3.

- Duy trì tốt sĩ số học sinh và nề nếp tổ chức các hoạt động.

- Tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng và giảng dạy.

- Tiếp tục triển khai tích hợp chuyên đề với chủ đề.

- Tổ chức cân, đo đợt 3, khám sức khỏe đợt 2 cho trẻ.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ và công tác kiểm định.

 

* Lịch cụ thể:

 

STT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian

1

* Công tác phát triển:

Duy trì tốt nề nếp các hoạt động và sĩ số.

Giữ vững số học sinh các nhóm lớp, với số trẻ mẫu giáolà: 206 cháu, Trẻ nhà trẻ là: 42 cháu.

Giáo viên- BGH

 

01-30

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

*Chuyên môn

+ Công tác nuôi dưỡng

Thực hiện trẻ được ăn chín, uống sôi, vệ sinh hằng ngày đầy đủ.

Cô quan tâm  nhắc nhở trẻ  ăn hết tiêu chuẩn.

Duy trì nề nếp giám sát thực phẩm và quá trình chế biến.

Thực hiện tổ chức cho trẻ ăn đúng thực đơn,  lưu mẫu đầy đủ

+ Chất lượng giáo dục.

- Thực hiện soạn giảng đúng chương trình thời gian biểu.

- Tăng cường thăm lớp dự giờ, tổ chức thao giảng,

- Tiếp tục thực hiện tốt chuyên đề "Dinh dưỡng của bé"  tích hợp lồng ghép vào các hoạt động.

- Xây dựng kế hoạch triển khai hội thi " Dinh dưỡng của bé" Cấp trường. dự kiến từ ngày 01-10/5.

 Các công tác khác.

 + Cơ sở vật chất

- Xây dựng kế hoạch mua sắm đồ dùng, đồ chơi báo cáo phòng.

- Tiếp tục trồng chăm sóc cây xanh, trồng vườn rau.

- Thực hành tiết kiệm năng lượng, nhiên liệu trong nhà trường.

+Thủ quỹ - kế toán.

- Thủ quỹ kế toán chấm công chia tiền chăm sóc bán trú cho giáo viên.

- Nộp tiền học phí học kỳ II về kho bạc nhà nước.

+Hoạt động CNTT – Hành chính.

* Viết tin bài: Viết 03 tin bài

+ Công tác y tế.

Nhà bếp vệ sinh luộc ca, cốc, bát thìa thường xuyên.

Tổ chức cân lần 3, đo lần 2 cho trẻ vào biểu đồ theo dõi sức khỏe cho trẻ.

XD kế hoạch khám sức khỏe định kỳ lần 2 cho trẻ.

+ Công tác hoạt động phong trào thi đua.

Tổ chức gặp mặt dâu rể tọa đàm  nhân dịp ngày 8/3

Hướng dẫn cán bộ giáo viên viết đề tài SKKN*

Tham gia thi tiếng hát công đoàn vào ngày 10

Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu " Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục"

+Công tác kiểm tra nội bộ.

- Kiểm tra công tác quản lý của tổ trưởng, Kiểm tra hoạt động sư phạm của đ/c Hằng, đ/c Nguyệt.

+ Công tác kiểm định tự đánh giá trường học.

Các tổ tiếp tục thu thập minh chứng cập nhật phần mềm và đóng gói hồ sơ.

- Đ/c  PHTCM + Y Tế

 

 

 

 

 

 

- Giáo viên các lớp.

 

 

 

 

Đ/c PHT PTCM

 

 

 

 

 

Đ/c PHT PTCM

 

 

 

 

 

 

Đ/c An- Thúy

 

 

 

 

 

 

Y tế- cấp dưỡng

 

 

 

Công đoàn

 

 

 

 

 

Hiệu trưởng

 

 

Đ/c PHT PTCTTĐG

01/3-31/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15- 26/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-10/3

 

 

 

 

 

 

 

15-20/3

 

 

 

 

 

 

 

 

15-20/3

 

 

 

6-8/3

 

 

 

 

 

 

10-28/3

 

 

 

 

 

                    

Nơi nhận:

- Các Phó hiệu trưởng nhà trường (t/h);

- Các lớp thuộc sự quản lý của nhà trường (t/h)

- Lưu: VT.

 

                HIỆU TRƯỞNG

 

 

              Phạm Thị Quyên