Asset Publisher

Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường năm học 2016-2017

Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường năm học 2016-2017


PHÒNG GD&ĐT TX.ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG A

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bình Dương, ngày 03  tháng 09 năm 2016

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG

Năm học 2016-2017

 

 Stt

Họ và tên

Năm sinh

Năm vào

ngành

Chức vụ

Trình độ

chuyên môn

Số điện thoại

1

Phạm Thị Quyên

1965

1985

Hiệu trưởng

Đại học mầm non

01658.626.125

2

Kiều Thị Phương

1972

 2000

P. Hiệu trưởng

Đại học mầm non

01683.450557

3

  Nguyễn Thị Thu

1979

1997

P. Hiệu trưởng

Đại học mầm non

‘01689.912.966

4

Lâm Thị Hòa An

1977

1995

Giáo viên

Đại học mầm non

0167.827.4156

5

Đỗ Thị Mai

1981

2000

Giáo viên

Đại học mầm non

0167.4426.684

6

Nguyễn Thị Hương

1982

2000

Giáo viên

Cao đẳng mầm non

01658.275.982

7

Vũ Thị Nhung

1977

1995

Giáo viên

Cao đẳng mầm non

01668.693.484

8

Lê Thị Nguyệt

1971

1992

Giáo viên

Cao đẳng mầm non

01699.269.305

9

Tăng Thị Mây

1976

2008

Giáo viên

Cao đẳng mầm non

01648.950.365

10

Nguyễn Thị Bưởi

1981

1999

Giáo viên

Cao đảng mầm non

01667.450.676

11

Phạm Thị Lê

1978

1995

Giáo viên

Đại học mầm non

01666.131.067

12

Nguyễn Thị Hằng

1991

2012

Giáo viên

Cao đăng mầm non

0968.555.610

13

Nguyễn Thị Hường

1988

2012

Giáo viên

Trung cấp mầm non

01698.864.639

14

Đặng Thị Hồng Vân

1986

2009

Giáo viên

Đại học mầm non

01638.811.022

15

Lê Quỳnh Anh

1988

2009

Giáo viên

Đại học mầm non

0978.938.118

16

Nguyễn Thị Liên

1987

2010

Giáo viên

Đại học mầm non

0974.638.329

17

Bùi T Phương Thúy

1984

2007

Kế toán

Đại học kế toán

01686253545 

18

Mạc Thị Kim Thoa

1985

2009

Hành chính

Đại học kế toán

01649.088.954

19

Trần Thị Tươi

1991

2011

Cấp dưỡng

Trung cấp

0989.056.040

20

Phạm Thị Diễm My

1992

2013

Y tế

Trung cấp

01696930866

21

Đoàn T. Thanh Tâm

1992

2013

Giáo viên

Trung cấp

01659060030

22

Vũ Thị Nhung

1993

2013

Giáo viên

Trung cấp

01634505588

23

Nguyễn Thị Hạnh

1993

 2012

Giáo viên

Trung cấp

 

24

Nguyễn Thị Hải

1993

2013

Giáo viên

Trung cấp

01647481718

25

Bùi Thúy Loan

1994

2015

Giáo viên

Trung cấp

 

                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                             ( Đã ký)

                                                                                                                        Phạm Thị Quyên