Asset Publisher

LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 1/5 NĂM 2017

LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 1/5 NĂM 2017


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

                         TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG A

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

 

         Bình Dương, ngày 27  tháng 4  năm 2017

 

LỊCH PHÂN CÔNG

TRỰC NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 1/5 NĂM 2017

 

            Để đảm bảo công tác tại nhà trường xử lý công việc trong các ngày nghỉ lễ. Trường mầm non Bình Dương A phân công các đồng chí cán bộ quản lý, nhân viên thường trực giải quyết công việc dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2017 cụ thể như sau:

STT

Ngày trực

Họ và tên

người trực

Chức vụ

Số

điện thoại

1

29/4/2017

Phạm Thị Quyên

Hiệu trưởng

01658.626.125

Mạc Thị Kim Thoa

HC-VT

01649.088.954

2

30/4/2017

Nguyễn Thị Thu

P. hiệu trưởng

01689.912.966

Bùi Thị Phương Thúy

Kế toán

01686.253.545

3

01/5/2017

Kiều Thị Phương

P. hiệu trưởng

01683.450.557

Nguyễn Thị Bưởi

CTCĐ- GV

01667.450.676

4

02/5/2017

Lâm Thị Hòa An

TTCM-GV

0167.827.4156

Phạm Thị Lê

GV- Thanh tra

01666.131.067

             Trong các ngày nghỉ lễ 30/4 và 01/5 có công việc cần giải quyết, đề nghị các đồng chí liên hệ với các đồng chí cán bộ quản lý, nhân viên theo lịch công tác trên.

             Trường mầm non Bình Dương A xin thông báo để các đồng chí được biết để thuận tiện liên hệ giải quyết công việc./.

                                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                                       (Đã ký)

 

 

                                                                                                                                                Phạm Thị Quyên