Asset Publisher

Phát động phong trào thi đua kỉ niệm 45 năm ngày Bác Hồ viết bức thư cuổi cùng gửi cho ngành giáo dục 15/10/1968 - 15/10/2013

Phát động phong trào thi đua kỉ niệm 45 năm ngày Bác Hồ viết bức thư cuổi cùng gửi cho ngành giáo dục 15/10/1968 - 15/10/2013


Phát động phong trào thi đua kỉ niệm 45 năm ngày Bác Hồ viết bức thư cuổi cùng gửi cho ngành giáo dục 15/10/1968 - 15/10/2013

Hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục (15/10/1968 – 15/10/2013);
          Thực hiện Công văn số 542/PGD&ĐT ngày 18 tháng 9 năm 2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều về việc Kỷ niệm 45 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục, Hôm nay ngày 19 tháng 09 năm 2013 trường mầm non Bình Dương A đã phát động phong trào thi đua học tập lời dạy của Bác.

Nội dung phát động phong trào thi đua tập trung vào việc vận dụng sáng tạo lời dạy của Bác  :“Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt (...) phải phấn đấu nâng cao chất lượng văn hoá và chuyên môn”.  Thông qua đợt thi đua nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền; phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển  hình tiên tiến, các gương “Người tốt việc tốt” trong phong trào thi đua. Tạo khí thế thi đua sôi nổi để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2013-2014 và những năm học tiếp theo.

TCNTT