Asset Publisher

THÔNG BÁO GIỜ ĐÓN - TRẢ TRẺ

THÔNG BÁO GIỜ ĐÓN - TRẢ TRẺ


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG A

THÔNG BÁO

                                           GIỜ ĐÓN - TRẢ TRẺ

 

                          GIỜ ĐÓN TRẺ: Từ 6 giờ 30 phút – 8 giờ

                          GIỜ TRẢ TRẺ: Từ 16 giờ - 17 giờ