Asset Publisher

THỰC ĐƠN THÁNG 10- 2013

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG A
THỰC ĐƠN CỦA BÉ
THÁNG 10/2013
       
Tiền ăn trong ngày: 10.000đồng    
Bữa chính: 7.500 đồng    
Bữa phụ:2.500 đồng    
       
Thứ TUẦN I
Từ ngày 30/09 đến ngày 04/10/2013
Bữa sáng Bữa chiều Ghi chú
Thứ 2
30/09/2013
Cơm thịt gà thịt lợn canh khoai tây linh xương  Xôi đỗ xanh  
Thứ 3
01/10/2013
Cơm thịt rang tôm, canh bí nấu tôm Mì thịt  
Thứ 4
02/10/2013
Cơm thịt đậu sốt cà chua, canh hến nấu mùng tơi Cháo xương  
Thứ 5
03/10/2013
Cơm trứng đúc thịt, canh cá riêu Sữa An Sinh  
Thứ 6
04/10/2013
Cơm ruốc lạc vừng, canh cua rau đay Bún cua  
       
                                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG  
       
       
       
       
                              Lê Thị Mai Hương  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG A
THỰC ĐƠN CỦA BÉ
THÁNG 10/2013
       
Tiền ăn trong ngày: 10.000đồng    
Bữa chính: 7.500 đồng    
Bữa phụ:2.500 đồng    
       
Thứ TUẦN II
Từ ngày 07/10đến ngày 11/10/2013
Bữa sáng Bữa chiều Ghi chú
Thứ 2
07/10/2013
Cơm thịt gà thịt lợn canh cà rốt, khoai tây linh xương Bún cua  
Thứ 3
08/10/2013
Cơm thịt rang tôm, canh bí nấu tôm Mì thịt  
Thứ 4
09/10/2013
Cơm thịt đậu sốt cà chua, canh hến nấu mùng tơi Cháo xương  
Thứ 5
10/10/2013
Cơm trứng đúc thịt, canh cá riêu Sữa An Sinh  
Thứ 6
11/10/2013
Cơm thịt rim, canh cua rau đay Cháo đỗ đen  
       
                                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG  
       
       
       
       
                              Lê Thị Mai Hương  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG A
THỰC ĐƠN CỦA BÉ
THÁNG 10/2013
       
Tiền ăn trong ngày: 10.000đồng    
Bữa chính: 7.500 đồng    
Bữa phụ:2.500 đồng    
       
Thứ TUẦN III
Từ ngày 14/10 đến ngày 18/10/2013
Bữa sáng Bữa chiều Ghi chú
Thứ 2
14/10/2013
Cơm thịt gà thịt lợn canh khoai sọ linh xương Cháo thịt  
Thứ 3
15/10/2013
Cơm thịt rang tôm, canh bí nấu tôm Xôi gấc  
Thứ 4
16/10/2013
Cơm trứng đúc thịt, canh xương linh bí đỏ Mì cua  
Thứ 5
17/10/2013
Cơm thịt lợn rim, canh rau ngót nấu thịt Cháo đỗ xanh  
Thứ 6
18/10/2013
Cơm thịt lợn + giò lụa rim, canh cua rau đay Sữa An Sinh  
       
                                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG  
       
       
       
       
                              Lê Thị Mai Hương  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG A
THỰC ĐƠN CỦA BÉ
THÁNG 10/2013
       
Tiền ăn trong ngày: 10.000đồng    
Bữa chính: 7.500 đồng    
Bữa phụ:2.500 đồng    
       
Thứ TUẦN IV
Từ ngày 21/10 đến ngày 25/10/2013
Bữa sáng Bữa chiều Ghi chú
Thứ 2
21/10/2013
Cơm thịt gà thịt lợn canh khoai tây linh xương Cháo đỗ đen  
Thứ 3
22/10/2013
Cơm thịt rang tôm, canh bí nấu tôm Cháo thịt  
Thứ 4
23/10/2013
Cơm thịt đậu sốt cà chua, canh hến nấu rau mùng tơi Mì thịt  
Thứ 5
24/10/2013
Cơm trứng đúc thịt, canh cá riêu Xôi đỗ xanh  
Thứ 6
25/10/2013
Cơm ruốc lạc vừng, canh rau ngót nấu thịt Sữa An Sinh  
       
                                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG  
       
       
       
       
                              Lê Thị Mai Hương  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG A
THỰC ĐƠN CỦA BÉ
THÁNG 10/2013
       
Tiền ăn trong ngày: 10.000đồng    
Bữa chính: 7.500 đồng    
Bữa phụ:2.500 đồng    
       
Thứ TUẦN I
Từ ngày 28/10/2013đến  31/10/2013
Bữa sáng Bữa chiều Ghi chú
Thứ 2
28/10/2013
Cơm thịt gà thịt lợn canh khoai tây linh xương Mì cua  
Thứ 3
29/10/2013
Cơm thịt rang tôm canh bí nấu tôm Xôi đỗ  
Thứ 4
30/10/2013
Cơm thịt đậu sốt cà chua, canh bí đỏ linh xương Cháo đỗ xanh  
Thứ 5
31/10/2013
Cơm thịt lợn giò rim, canh rau ngót nấu thịt Chuối tiêu  
                                                                                    
    PHÓ HIỆU TRƯỞNG
       
                                
       
                                                                              Lê Thị Mai Hương