Asset Publisher

Thực đơn tháng 5 năm 2018

Thực đơn tháng 5 năm 2018


 PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

      TRƯỜNG MN  BÌNH DƯƠNG A

THỰC ĐƠN THÁNG 5 NĂM 2018

 

 

 

 

 

Thứ ngày

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

4

(2/5/2018)

Cơm trắng, ruôc lạc vừng
Canh bí đỏ ninh xương

Sữa tươi bánh mì

 

5

(3/5/2018)

Cơm trắng, thịt dim cà chua 

Canh cua rau đay

Cháo xương đỗ xanh

 

6

(4/5/2018)

Cơm trắng, giò dim thịt 

Canh khoai tây ninh xương

Sữa tươi bánh mì

 

        

     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

TUẦN 2 ( Từ ngày 7/5/2018 đến 11/5/2018)

 

 

 

 

Thứ ngày

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

2
(7/5/2018)

Cơm trắng, tôm dim thịt
Canh bí xanh nấu tôm

Mì xương thịt

 

3
(8/5/2018

Cơm trắng, thịt kho trứng cút

Canh bí đỏ ninh xương

Chè đậu đen

 

4
(9/5/2018)

Cơm trắng, ruôc lạc vừng
Canh bầu nấu tép

Sữa tươi bánh mì

 

5
(10/5/2018)

Cơm trắng, thịt dim cà chua 

Canh cua rau đay

Cháo xương đỗ xanh

 

6
(11/5/2018)

Cơm trắng, giò dim thịt 

Canh khoai sọ ninh xương

Sữa tươi bánh mì

 

       

     
   

 

 

 

   

 

TUẦN 3 ( Từ ngày 14/5/2018 đến 18/5/2018)

 

 

 

 

Thứ ngày

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

2
(14/5/2018)

Cơm trắng, tôm dim thịt
Canh bí xanh nấu tôm

Chè đậu đen

 

3
(15/5/2018)

Cơm trắng, trứng đúc thịt

Canh bí đỏ ninh xương

Mì xương thịt

 

4
(16/5/2018)

Cơm trắng, ruôc lạc vừng
Canh bầu nấu tép

Sữa tươi bánh mì

 

5
(17/5/2018)

Cơm trắng, thịt dim cà chua 

Canh cua rau đay

Cháo xương đỗ xanh

 

6
(18/5/2018)

Cơm trắng, giò dim thịt 

Canh khoai tây ninh xương

Sữa tươi bánh mì

 

      

     

 

 

 

 

 

TUẦN 4 ( Từ ngày 21/5/2018 đến 25/5/2018)

 

 

 

 

Thứ ngày

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

2
(21/5/2018)

Cơm trắng, tôm dim thịt
Canh bí xanh nấu tôm

Mì xương thịt

 

3
(22/5/2018)

Cơm trắng, thịt kho trứng cút

Canh bí đỏ ninh xương

Chè đậu đen

 

4
(23/5/2018)

Cơm trắng, ruôc lạc vừng
Canh bầu nấu tép

Sữa tươi bánh mì

 

5
(24/5/2018)

Cơm trắng, thịt dim cà chua 

Canh cua rau đay

Cháo xương đỗ xanh

 

6
(25/5/2018)

Cơm trắng, giò dim thịt 

Canh khoai sọ ninh xương

Sữa tươi bánh mì

 

       

     

TUẦN 5 ( Từ ngày 28/5/2018 đến 31/5/2018)

 

 

 

 

Thứ ngày

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

2
(28/5/2018)

Cơm trắng, tôm dim thịt
Canh bí xanh nấu tôm

Chè đậu đen

 

3
(29/5/2018)

Cơm trắng, trứng đúc thịt

Canh bí đỏ ninh xương

Mì xương thịt

 

4
(30/5/2018)

Cơm trắng, ruôc lạc vừng
Canh bầu nấu tép

Sữa tươi bánh mì

 

5
(31/5/2018)

Cơm trắng, thịt dim cà chua 

Canh cua rau đay

Cháo xương đỗ xanh

 

        KÝ DUYỆT

 

              NGƯỜI LẬP

 

      P.HIỆU TRƯỞNG

 

Y TẾ

 

 

 

 

 

 

    Nguyễn Thị Thu

 

  

      Đào Thị Hương Thảo