Asset Publisher

Trường mầm non Bình Dương A tham gia “Hội diễn Văn nghệ cụm 1” năm học 2016 -2017.

Trường mầm non Bình Dương A tham gia “Hội diễn Văn nghệ cụm 1” năm học 2016 -2017.

Thực hiện kế hoạch số: 03/KHLT-PGD&ĐT-CĐN ngày 03 tháng 01 năm 2017 của Công đoàn Giáo dục thị xã về việc tổ chức "Hội diễn văn nghệ ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều năm học 2016-2017"


          Ngày 10 tháng 3 năm 2017 Trường Mầm non Bình Dương A tham gia hội diễn văn nghệ cụm 1 tại hội trường UBND xã Thủy An. 

           Với hai tiết mục  hát tốp ca "Xuân Chiến khu" và múa " Một thoáng Việt Nam"  đã đạt được giải khuyến khích cấp cụm.  Qua đó cho thấy sự  đoàn kết nhiệt tình tham gia phong trào văn nghệ  mà tập thể cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường.

             Sau đây là hình ảnh Hội diễn văn nghệ.

Tiết mục hát :"Xuân Chiến Khu"

'

Tiết mục múa: "Một thoáng Việt Nam"

                                                                                                                                                         Mạc Thoa