Asset Publisher

Trường Mầm non Bình Dương A tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm học 2017-2018

Trường Mầm non Bình Dương A tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm học 2017-2018

Thực hiện Công văn số: 901/PGD&ĐT – BCĐ ngày 6 tháng 9 năm 2017 về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và lao động. Ngày 16 tháng 10 năm 2017 trường Mầm non Bình Dương A long trọng tổ chức Hội nghị Cán bộ, Viên chức, Lao động năm học 2017-2018.


            Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Nhu - Thường vụ đảng ủy - Phó bí thư thường trực  đảng ủy xã Bình Dương; đồng chí Phạm Thị Ngọc Xuyến – chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo TX Đông Triều, đại biểu đại diện Hội cha mẹ học sinh Trường Mầm non Bình Dương A, cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Đ/c Phạm Thị Ngọc Xuyến - chuyên viên PGD&ĐT về dự hội nghị.

           Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động có ý nghĩa quan trọng nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động; tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến các hoạt động của nhà trường.

Đ/c Bùi Thị Thu đại diện CMHS về dự hội nghị

            Hội nghị đã nghe đồng chí  Phạm Thị Quyên - Hiệu trưởng nhà trường báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm học 2016 – 2017, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong năm học mới 2017 – 2018 và quyết nghị các chỉ tiêu.

Đ/c Phạm Thị Quyên - Hiệu trưởng nhà trường báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết

               Năm học 2017-2018 với chủ để "kỷ cương, tình thương, nêu gương và trách nhiệm" nhà trường quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ  và các chỉ tiêu Nghị quyết hội nghị đã đề ra.

                                                                                                                                   Mạc Thoa