Asset Publisher

Trường mầm non Bình Dương A tổ chức ký cam kết “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh”

Trường mầm non Bình Dương A tổ chức ký cam kết “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh”

Sáng ngày 19 tháng 2 trường mầm non Bình Dương A tổ chức ký cam kết "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh".


           Thực hiện kế hoạch số: 150/KH-PGD&ĐT ngày 17 tháng 02 năm 2017, về việc thực hiện "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh".

           Sáng ngày 19 tháng 2 năm 2017, trường mầm non Bình Dương A tổ chức ký cam kết giữa cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên với Hiệu trưởng.

           Qua đó đồng chí Phạm Thị Quyên - Hiệu trưởng nhà trường đã đọc triển khai nội dung công văn để cán bộ, giáo viên, nhân viên hiểu rõ hơn những nội dung  của bản cam kết nêu rõ trách nhiệm của từng cá nhân trong việc thực hiện tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong nhà trường cụ thể và thiết thực.

            Sau đây là một số hình ảnh Hội nghị:

Các tổ chuyên môn thực hiện ký cam kết

Giáo viên thực hiện ký cam kết

\

Nhân viên thực hiện ký cam kết

                                                                                              Mạc Thoa