Asset Publisher

Trường MN Bình Dương A tổ chức chuyên để lấy trẻ làm trung tâm và Hội thi "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm" năm học 2017- 2018

Trường MN Bình Dương A tổ chức chuyên để lấy trẻ làm trung tâm và Hội thi "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm" năm học 2017- 2018

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều, sáng ngày 3/2/2018 trường Mầm non Bình Dương A đã tổ chức chuyên để lấy trẻ làm trung tâm và Hội thi "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm" năm học 2017- 2018


         Tiếp tục triển khai thực hiện chuyên đề "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm", tạo mọi điều kiện cho trẻ được tăng cường tham gia các hoạt động trải nghiệm, khám phá, tìm hiểu môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học nhằm phát triển toàn diện về thể chất, ngôn ngữ, tình cảm và thẩm mỹ cho trẻ mầm non, sáng ngày 3/2/2018 trường Mầm non Bình Dương A đã tổ chức chuyên để lấy trẻ làm trung tâm và Hội thi "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm".

         Nội dung trọng tâm của cuộc thi là xây dựng môi trường vật chất, môi trường xã hội trong và ngoài lớp học theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

Cô giáo Nguyễn Thị Bưởi lớp 5 tuổi  cùng hoạt động góc

Cô giáo Lâm Thị Hòa An lớp 5 tuổi A1 cùng tiết dạy HĐNT 

Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc nhóm trẻ 1 cùng tiết dạy KPKH.

Giải nhất hội thi XDMTGD LTLTT  lớp 5 tuổi A1

Nhóm trẻ 1 đạt giải nhì hội thi XDMTGD LTLTT

Góc thiên nhiên hai lớp 5 tuổi

                                                                                     Mạc Thoa