Trường mầm non Bình Dương A long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2017-2018. 

Hòa chung với niềm vui của học sinh trong cả nước đang nô nức đến trường chào đón năm học mới. Trường mầm non Bình Dương A long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2017- 2018.

 

Đại hội công đoàn trường mầm non Bình Dương A nhiệm kỳ 2017-2022.  

Chiều nay 23/08/2017, Công đoàn trường mầm non Bình Dương A đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Trường mầm non Bình Dương A tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.  

Thực hiện Kế hoạch số 31-KH/ĐU của Đảng uỷ Xã Bình Dương, được sự nhất trí của Đảng uỷ xã Bình Dương, ngày 9 tháng 7 năm 2017 chi bộ trường Mầm Non A long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Trường mầm non Bình Dương A tổ chức tổng kết năm học 2016-2017  

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học và sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Đông Triều, hôm nay ngày 26-5 Trường Mầm non Bình Dương A tổ chức tổng kết năm học 2016-2017.

Trường mầm non Bình Dương A tổ chức Hội thi “Dinh dưỡng trẻ thơ”  

Thực hiện Kế hoạch số 227/KH-PGDĐT ngày 14/3/2017 về việc tổ chức Hội thi "Dinh dưỡng trẻ thơ". Sáng nay, ngày 6 tháng 5 năm 2017 trường mầm non Bình Dương A long trọng tổ chức Hội thi "Dinh dưỡng trẻ thơ".

Trường mầm non Bình Dương A hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2017”.  

Ngày 28/04/2017 trường mầm non Bình Dương A phát động hưởng ứng: "Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường vì sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Trường mầm non Bình Dương A thao giảng chào mừng 30 /4 và 01/5 năm 2017  

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua chào mừng ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/4 và ngày Quốc Tế lao động 1/5. Trường Mầm non Bình Dương A đã tổ chức thao giảng trong tháng tư đầy ý nghĩa này.

Trường mầm non Bình Dương A tổ chức khám sức khỏe đợt 2 cho trẻ năm học 2016-2017  

Chăm sóc sức khỏe cho trẻ là một trong những mặt luôn được trú trọng song song với việc giáo dục trẻ tại trường Mầm non Bình Dương A trong những năm vừa qua.

Trường mầm non Bình Dương A tham gia “Hội diễn Văn nghệ cụm 1” năm học 2016 -2017.  

Thực hiện kế hoạch số: 03/KHLT-PGD&ĐT-CĐN ngày 03 tháng 01 năm 2017 của Công đoàn Giáo dục thị xã về việc tổ chức "Hội diễn văn nghệ ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều năm học 2016-2017"

Trường mầm non Bình Dương A tổ chức ký cam kết “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh”  

Sáng ngày 19 tháng 2 trường mầm non Bình Dương A tổ chức ký cam kết "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh".

Others:

Pages: 1  2  3  4  
Mới nhất