Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Lập báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Thống kê
Lịch công tác
Hôm nay: Thứ ba, ngày 20 / 11 / 2018
7 giờ 00

Đ/c Phạm Thị Quyên – HT – làm việc tại trường.

Đ/c Kiều Thị Phương – PHT – làm việc tại trường.

Đ/c Nguyễn Thị Thu – PHT – trực tại điểm lẻ thôn Đạo Dương

Thông báo

Công khai tài chính

Công khai tài chính ngày :1/10/2018
Tổng số trẻ báo ăn toàn trường: 234 xuất x 12.500đ = 2.945.000 đ
Điểm trung tâm : 196 xuất x 12.500đ = 2.450.000 đ
Điểm lẻ: 38 xuất x 12.500đ = 475.000 đ


Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Tài nguyên