Lịch công tác
Thứ tư, ngày 25/11/2020
7 giờ 00

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Trang -HT  làm việc tại trường 

Đ/c: Đỗ Thị Mừng –PHT làm việc tại trường

Đ/c: Nguyễn Thị Mùi –PHT làm việc tại  trường

Thứ năm, ngày 26/11/2020
7 giờ 00

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Trang -HT  làm việc tại trường 

Đ/c: Đỗ Thị Mừng –PHT làm việc tại trường

Đ/c: Nguyễn Thị Mùi –PHT làm việc tại  trường

Thứ sáu, ngày 27/11/2020
7 giờ 00

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Trang -HT  làm việc tại trường 

Đ/c: Đỗ Thị Mừng –PHT làm việc tại trường

Đ/c: Nguyễn Thị Mùi –PHT làm việc tại  trường

Hôm nay: Thứ ba, ngày 24 / 11 / 2020
7 giờ 00

Đ/c : Nguyễn Thị Thu Trang -HT  làm việc tại trường 

Đ/c: Đỗ Thị Mừng –PHT làm việc tại trường

Đ/c: Nguyễn Thị Mùi –PHT làm việc tại  trường